WITH LINA.CO

Bli medveten om dina tankar

Hur går dina tankar om dig själv? Är de sanna? Eller är dina tankar om dig själv falska? Många av oss går runt med så kallade falska sanningar om oss själva.

 

Falska sanningar kan vara tankar om dig själv som du har blivit van att tänka, men som faktiskt inte stämmer. Exempelvis hur du var i skolan eller på jobbet, att du är “sån” eller “sån” och att du sedan format ditt liv efter dem påståendena. Kanske har det begränsat dig i ditt liv och gjort att du inte lever så som du faktiskt vill leva?

 

En bra övning är att reflektera när du får upp en tanke om dig själv – analysera om den stämmer eller om det är en falsk sanning.

Become aware of your thoughts